Nova Normativa de Control Horari: Com Afecta a la teva Empresa?

control horari
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

A partir del 12 de maig del 2019, totes les empreses s’enfronten a un canvi significatiu en la manera com registren la presència dels seus treballadors. La nova normativa, confirmada al RD-Llei 8/2019 i publicada al BOE-A-2019-3481, estableix l’obligatorietat per a totes les empreses d’implementar un sistema de control horari per a tots els empleats, fins i tot aquells que treballen a jornada completa.

Aquesta mesura no només busca garantir el compliment de la llei, sinó també controlar l’absentisme laboral, promoure més transparència i responsabilitat en la gestió del temps de treball.

Per ajudar les empreses a complir aquesta normativa de manera eficient i digitalitzada, oferim una solució especialitzada: ADSPresencia de ADS. Es tracta d’un sistema de control horari digital dissenyat per simplificar el registre de presència dels empleats, amb facilitat d’ús com a prioritat.

Característiques de ADSPresència

  1. Control horari Legal i Demostrable: Permet el registre de presència, horaris i fitxatge de manera legal i demostrable, amb la possibilitat de crear horaris fixos, flexibles o rotatius de manera il·limitada.
  2. Fitxatge Digital: Utilitza un sistema de fitxatge digital mitjançant una aplicació mòbil disponible per a dispositius Android i iOS, així com una versió web accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.
  3. Integració amb Terminals de Fitxatge: ofereix l’opció d’integrar-se amb terminals de fitxatge tradicionals, incloent-hi aquells amb reconeixement facial o biometria, per a una versatilitat més gran en la gestió del control horari.
  4. Accés a la informació: Els treballadors poden accedir fàcilment a tota la informació relacionada amb la seva jornada laboral, incloent-hi el calendari laboral, la sol·licitud de vacances i altres tràmits des de qualsevol lloc i dispositiu.
  5. Emissió de Llistats Oficials: Permet la generació de llistats oficials que poden ser sol·licitats per les autoritats corresponents durant una inspecció de treball, garantint el compliment de la normativa vigent.

En resum, ADSPresencia és la solució ideal perquè la teva empresa compleixi amb la nova normativa de control horari de manera eficient i sense complicacions. Contacta’ns avui mateix per conèixer més sobre com et podem ajudar a implementar aquest sistema a la teva empresa.

Contacta’ns per a més informació

Scroll to Top

Contacta con nosotros para más información sobre el Kit Digital

Contacta amb nosaltres per a més informació sobre el Kit Digital