Ajudes de fins a 12.000 €

Demana les ajudes per digitalitzar la teva empresa

Què és el Kit Digital?

És el programa del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital destinat a professionals i pyme que aposten per la digitalització. El repte és fer passos de gegant en el procés de digitalització dels negocis a través de les ajudes Kit Digital.

A qui va dirigit?

Està orientat des de professionals autònoms fins a mitjanes empreses, principalment. El Kit Digital té com a meta incrementar la productivitat i, per tant, la competitivitat del teixit productiu nacional, i fer un salt qualitatiu i estratègic.

Les pymes obtindran un bo l’import del qual depèn de la mida de l’empresa. 

Categories de solucions digitals

Import segons empresa

Requisits del kit digital per a pymes i autònoms

 • El sol·licitant ha de ser petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació de conformitat amb les definicions de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
 • L’empresa no ha de tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del reglament esmentat.
 • Per descomptat, cal estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • A més, no estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • El professional o l’empresa ha d’estar registrada al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d’ajuts de Minimis (de petita quantia).

Les nostres solucions de digitalització

Kit de Digitalització

Categoria: Lloc Web i Presència a Internet

Dirigit a: Segment I, II i III

 • Domini
 • Hosting
 • Disseny de la pàgina web
 • Web responsive
 • Posicionament bàsic a internet
 • Autogestionable
 • Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic)

Pressupost d'implantació:

Desenvolupament web des de 800€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Gestió de clients

Dirigit a: Segment I, II i III

 • Gestió de clients
 • Gestió de Clients potencials (Leads)
 • Gestió d’oportunitats
 • Accions o tasques comercials
 • Reporting, planificació i seguiment comercial
 • Alertes
 • Gestió documental
 • Disseny Responsive
 • Integració amb diverses plataformes

Pressupost d'implantació:

Mòdul CRM ADSGest des de 2.500€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Business Intelligence i Analítica

Dirigit a: Segment I, II i III

 • 1 usuari
 • Integració de dades amb altres bases de dades
 • Emmagatzematge de dades
 • Creació de panells de dades estructurats i visuals
 • Exportació de dades

Pressupost d'implantació:

Microsoft Power BI des de 1.000€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Serveis i eines d’Oficina Virtual

Dirigit a: Segment I, II i III

 • Depèn dels usuaris
 • Col·laboració en equips de treball
 • Emmagatzemar i compartir fitxers
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils
 • Calendari i agenda

Pressupost d'implantació:

Servei d'escriptori virtual des de 300€ (fins a 2 usuaris ) + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Gestió de processos

Dirigit a: Segment I, II i III

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball
 • Comptabilitat/finances
 • Facturació
 • Projectes
 • Inventari
 • Compres i pagaments
 • Recursos humans
 • Logística
 • Integració amb diverses plataformes
 • Actualizable
 • Escalable
 • Compliment

Pressupost d'implantació:

ERP ADSGest des de 2.000€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Factura electrònica

Dirigit a: Segment I, II i III

 • format estructurat
 • Factures il·limitades
 • Clients il·limitats
 • Productes o serveis il·limitats
 • Enviament de factures per correu electrònic
 • Personalització de factures
 • Còpia de seguretat periòdiques
 • 1GB Emmagatzematge/Històric de factures
 • Integració amb altres solucions
 • Control de venciment de les factures
 • Compliment

Pressupost d'implantació:

Mòdul E-FACTURA des de 300€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Comunicacions segures

Dirigit a: Segment I, II i III

 • SSL
 • Xifrat d’extrem a extrem
 • Logs de connexió
 • Control d’accés
 • Dispositius mòbils
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat

Pressupost d'implantació:

Equips de xarxa i complements des de 75€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Kit de Digitalització

Categoria: Ciberseguretat

Dirigit a: Segment I, II i III

 • Antimalware
 • Antispyware
 • Correu segur
 • Navegació segura

Pressupost d'implantació:

Antivirus des de 75€ + IVA

(100% subvencionable, excepte IVA, amb bo kit digital)

Trieu les solucions digitalitzadores del Kit Digital que millor s’adaptin a les necessitats del vostre negoci. A la secció de “Categories de solucions digitals” podreu consultar en què consisteix cadascuna i l’import de l’ajuda concedida per a cada solució. Seleccioneu les que necessiteu!

Scroll to Top

Contacta amb nosaltres per a més informació sobre el Kit Digital

Contacta con nosotros para más información sobre el Kit Digital

Aquest lloc web utilitza cookies analítiques per millorar els nostres serveis i l’experiència de l’usuari. Al navegar en el Lloc Web o interactuar en el mateix, acceptes l’ús d’aquestes cookies. Saber més ..