ADSGEST

Una solució integral per a les indústries modernes.

Processos que gestiona de manera integrada

Compres

Comandes, assistent compres, recepció, albarans, factures i estadístiques.

Vendes

Ofertes, comandes, expedició, albarans, factures per E-Mail i estadístiques.

Magatzems

Articles, families, magatzems, ubicacions, traspassos, inventaris, moviments.

Producció

Escandalls de composició i desglòs, Ordres de Fabricació, entrades de producció i consums

Despeses

Introducció de despeses com a documents, comptabilització

Comptabilitat

Assentaments amb plantilles o manuals, diaris, balanços, extractes, etc.

Gestió d’Iva

Diaris d’Iva, liquidacions, 347, intracomunitari, etc.

Cartera d’efectes

Llistats, Pagaments, Cobraments, talons, pagarés, remeses, normes SEPA, risc, etc.

A ADS t'ajudem a guanyar en eficiència i productivitat

Un dels punts forts del ERP, a diferència de la majoria d’aplicacions del mercat, és la possibilitat de retrocedir qualsevol procés realitzat, tant factures, com expedicions, remeses, comptabilitzacions, tancaments, etc. guardant sempre els numeradors assignats i reutilitzant-los amb posterioritat. Evidentment, sempre supeditat als permisos per usuari assignats.

ADSGest contempla tot el circuit documental de l’empresa, tant en compres com en vendes, a més de la gestió del stock i la producció.

Alguns dels mòduls que incorpora

Mòdul d’auditoria RGPD

Mòdul per acomplir amb el Reglament general de Protecció de Dades, registra accessos i alteracions en totes les dades del ERP.

CRM

Customer Relationship Management, gestiona les relacions amb clients i candidats. Campanyes, tasques, seguiment i registre.

Mòduls específics de SII

Gestió del SII (Subministre Inmediat d’Informació de l’Agencia Tributaria), enviament de dades automàtic, modificacions, etc.

Gestió Documental

Oficina sense paper, Gestiona i Organitza eficientment tota la documentació electrònica.

TPV

Terminal Punt de Venda, tota la gestió de la venda per caixa, comptats, crèdit, albarans, tancaments diaris, afectació directa a l’inventari.

E-Factura3

E-Factura

Factura electrònica en format E-Factura per l’administració i qualsevol client que la demani. Integrat totalment en el procés de vendes.

Scroll to Top

Aquest lloc web utilitza cookies analítiques per millorar els nostres serveis i l’experiència de l’usuari. Al navegar en el Lloc Web o interactuar en el mateix, acceptes l’ús d’aquestes cookies. Saber més ..