ADSGEST

Software de gestió per a petites i mitjanes empreses

Global

Una solució ERP per gestionar totes les àrees de la teva empresa de forma fàcil i àgil, reduint així els costos de tenir diversos programes de gestió i guanyant en eficiència i productivitat.

Escalable

Creix en funcionalitats i llocs de treball al ritme que la teva empresa necessiti, sense haver de canviar de sistema d'ERP i mantenint un únic sistema d'informació central.

Adaptable

ADSGest és capaç d'ajustar a les necessitats de la teva activitat, de la teva gestió i a les particularitats de les petites i mitjanes empreses.

Què és ADSGest?

Aquest és el nostre producte estrella, un ERP molt complet i de cost molt assequible per a petita i mitjana empresa. Abasta tots els departaments de l’empresa. Totalment obert a les adaptacions especials que calguin per a cada client.

Procesos que gestiona de manera integrada

Compres

Comandes, assistent compres, recepció, albarans, factures i estadístiques.

Vendes

Ofertes, comandes, expedició, albarans, factures per E-Mail i estadístiques.

Magatzems

Articles, famílies, magatzems, ubicacions, traspassos, inventaris, moviments.

Producció

Escandalls de composició i desglòs, Ordres de Fabricació, entrades de producció i consums.

Despeses

Introducció de despeses com a documents, comptabilització.

Comptabilitat

Assentaments amb plantilles o manuals, diaris, balanços, extractes, etc.

Gestió d’IVA

Diaris d’IVA, liquidacions, 347, intracomunitari, etc.

Cartera d’efectes

Llistats, Pagaments, Cobraments, talons, pagarés, remeses, normes SEPA, risc, etc.

El nostre software
s'adapta a tu

Un dels punts forts del ERP, a diferència de la majoria d’aplicacions del mercat, és la possibilitat de retrocedir qualsevol procés realitzat, tant factures, com expedicions, remeses, comptabilitzacions, tancaments, etc. Guardant sempre els numeradors assignats i reutilitzant-los amb posterioritat. Evidentment, sempre supeditat als permisos per usuari assignats.

ADSGest contempla tot el circuit documental de l’empresa, tant en compres com en vendes, a més de la gestió del stock i la producció.

Scroll to Top

Contacta con nosotros para más información sobre el Kit Digital

Contacta amb nosaltres per a més informació sobre el Kit Digital