ADSFac

Adsfac

ADSFAC - Facturació i Stock's per a la petita empresa.

Aplicació de facturació i control de stock's orientada a la petita i mitjana empresa. Està desenvolupada en entorn Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7 amb base de dades compatible amb Microsoft Office i eines de programació de Microsoft.

Multiempresa, multiusuari, multimagatzem i multidivisa.
Inclou els manteniments de clients, articles, famílies, proveïdors, tarifes, bancs, províncies, canals, representants, etc.
Llistats i consultes per pantalla i/o impressora de tots els fitxers.
Entrada d’albarans a facturar amb control de stock en temps real, permet línies d’articles i línies manuals o de comentari, aplicació de preu de tarifa segons client o condicions especials per client i article, càlcul i llistat de l’albarà en línia, dos descomptes i un dte. import/unitat en línia, dos descomptes a peu de factura, etc. 
Llistat de factures en paper blanc (amb imprès personalitzable), emissió de rebuts, diaris de venda i/o Iva, repetició de factures i actualització  i comptabilització de factures.
Entrada d’albarans de compra amb actualització de stocks en temps real, valoració d’albarans de compra i llistat d’albarans. 
Entrada d’albarans de regularització per moviments atípics de magatzem. Llistats d’inventari valorats per article i família, consultes de moviments d’articles de compres i vendes, estadístiques de compra i venda per articles, famílies client/proveïdor, etc.
Llistats de comissions a venedors i estadística de vendes per representats.
Processos de regeneració de stocks, reindexació de fitxers, etc.