ADSGest

ADSGest - Gestió Integrada

ADSGest és una aplicació de Gestió integrada desenvolupada en entorn Windows amb tecnologia Client/Servidor d’altes prestacions.
Utilitza la base de dades SQL FireBird d’alt rendiment, amb un control total d’integritat referencial de les dades, nivell de seguretat personalitzable i un cost d’administració i manteniment molt baix.
ADSGest contempla tot el circuit documental de l'empresa, tant en compres com en vendes, a més de la gestió del stock i la producció.

 

Aquest és el seu diagrama de processos.

esquemaadsgest

 

AdsGest és una aplicació desenvolupada en entorn Windows amb tecnologia Client/Servidor d’altes prestacions i amb llenguatges de Programació de Microsoft.
Permet gestionar de manera integrada els processos de compres (comandes, albarans, factures de compra, estadístiques i comptabilització), de vendes (pressupostos, comandes, albarans, factures de vendes, estadístiques i comptabilització), magatzems (articles, famílies, traspassos, regularitzacions, inventaris, moviments), producció (càlcul de necessitats, escandalls, ordres de fabricació, etc), despeses (introducció de factures i comptabilització),  comptabilitat (apunts manuals o amb plantilles, diaris, balanços, extractes, etc), gestió d’Iva (diaris, liquidacions, intracomunitaris, etc), cartera d’efectes (pagaments, cobraments, talons, pagarés, remeses, normes CSB, etc) comptabilitat analítica (per centres de cost), amortitzacions, configuració, seguretat, etc.
Un dels punts forts de tota l’aplicació, a diferència de la majoria d'aplicacions del mercat, és la possibilitat de retrocedir qualsevol procés realitzat, tant factures, com expedicions, remeses, comptabilitzacions, tancaments, etc. guardant sempre els numeradors assignats i reutilitzant-los amb posterioritat. Evidentment, sempre supeditat als permisos per usuari assignats.
Utilitza una Base de dades SQL d’alt rendiment, amb control total de la integritat referencial de les dades, i un cost d’administració i manteniment molt baix.
Permet la configuració per treball remot via Internet o línies dedicades.
Permet múltiples empreses, canals, sèries, magatzems, tarifes, divises i centres de cost. Permet preus especials per clients i proveïdors, codis de barres de diferents tipus, Stock’s per Lots i números de sèrie, escandalls sense límit de nivells, balanços configurables per l’usuari, adaptació d'impresos pel mateix usuari, nivell de seguretat configurable per usuari a diferents nivells, també per empresa i canal, emissió de llistats a pantalla, impressora, fulla d’ Excel, format PDF, formats d'intercanvi de dades, etc. 
Existeix un mòdul d’auditoria que registra qualsevol acció feta sobre l’aplicació, des d’ on s’ha fet, quin usuari i en quina data i hora.
Disposa d’una ajuda en línia contextual en format HTML compilat accessible des de qualsevol punt de l’aplicació.
Tenim disponibles uns mòduls específics de Gestió Documental i de CRM (Gestió de relacions amb clients).