ADSGest

ADSGest - Gestió Integrada

ADSGest és una aplicació de Gestió integrada desenvolupada en entorn Windows amb tecnologia Client/Servidor d’altes prestacions.
Utilitza la base de dades SQL FireBird d’alt rendiment, amb un control total d’integritat referencial de les dades, nivell de seguretat personalitzable i un cost d’administració i manteniment molt baix.
ADSGest contempla tot el circuit documental de l'empresa, tant en compres com en vendes, a més de la gestió del stock i la producció.

 

Aquest és el seu diagrama de processos.

esquemaadsgest

 

AdsGest és una aplicació desenvolupada en entorn Windows amb tecnologia Client/Servidor d’altes prestacions i amb llenguatges de Programació de Microsoft.
Permet gestionar de manera integrada els processos de compres (comandes, albarans, factures de compra, estadístiques i comptabilització), de vendes (pressupostos, comandes, albarans, factures de vendes, estadístiques i comptabilització), magatzems (articles, famílies, traspassos, regularitzacions, inventaris, moviments), producció (càlcul de necessitats, escandalls, ordres de fabricació, etc), despeses (introducció de factures i comptabilització),  comptabilitat (apunts manuals o amb plantilles, diaris, balanços, extractes, etc), gestió d’Iva (diaris, liquidacions, intracomunitaris, etc), cartera d’efectes (pagaments, cobraments, talons, pagarés, remeses, normes CSB, etc) comptabilitat analítica (per centres de cost), amortitzacions, configuració, seguretat, etc.
Un dels punts forts de tota l’aplicació, a diferència de la majoria d'aplicacions del mercat, és la possibilitat de retrocedir qualsevol procés realitzat, tant factures, com expedicions, remeses, comptabilitzacions, tancaments, etc. guardant sempre els numeradors assignats i reutilitzant-los amb posterioritat. Evidentment, sempre supeditat als permisos per usuari assignats.
Utilitza una Base de dades SQL d’alt rendiment, amb control total de la integritat referencial de les dades, i un cost d’administració i manteniment molt baix.
Permet la configuració per treball remot via Internet o línies dedicades.
Permet múltiples empreses, canals, sèries, magatzems, tarifes, divises i centres de cost. Permet preus especials per clients i proveïdors, codis de barres de diferents tipus, Stock’s per Lots i números de sèrie, escandalls sense límit de nivells, balanços configurables per l’usuari, adaptació d'impresos pel mateix usuari, nivell de seguretat configurable per usuari a diferents nivells, també per empresa i canal, emissió de llistats a pantalla, impressora, fulla d’ Excel, format PDF, formats d'intercanvi de dades, etc. 
Existeix un mòdul d’auditoria que registra qualsevol acció feta sobre l’aplicació, des d’ on s’ha fet, quin usuari i en quina data i hora.
Disposa d’una ajuda en línia contextual en format HTML compilat accessible des de qualsevol punt de l’aplicació.
Tenim disponibles uns mòduls específics de Gestió Documental i de CRM (Gestió de relacions amb clients).

ADSFac

Adsfac

ADSFAC - Facturació i Stock's per a la petita empresa.

Aplicació de facturació i control de stock's orientada a la petita i mitjana empresa. Està desenvolupada en entorn Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7 amb base de dades compatible amb Microsoft Office i eines de programació de Microsoft.

Multiempresa, multiusuari, multimagatzem i multidivisa.
Inclou els manteniments de clients, articles, famílies, proveïdors, tarifes, bancs, províncies, canals, representants, etc.
Llistats i consultes per pantalla i/o impressora de tots els fitxers.
Entrada d’albarans a facturar amb control de stock en temps real, permet línies d’articles i línies manuals o de comentari, aplicació de preu de tarifa segons client o condicions especials per client i article, càlcul i llistat de l’albarà en línia, dos descomptes i un dte. import/unitat en línia, dos descomptes a peu de factura, etc. 
Llistat de factures en paper blanc (amb imprès personalitzable), emissió de rebuts, diaris de venda i/o Iva, repetició de factures i actualització  i comptabilització de factures.
Entrada d’albarans de compra amb actualització de stocks en temps real, valoració d’albarans de compra i llistat d’albarans. 
Entrada d’albarans de regularització per moviments atípics de magatzem. Llistats d’inventari valorats per article i família, consultes de moviments d’articles de compres i vendes, estadístiques de compra i venda per articles, famílies client/proveïdor, etc.
Llistats de comissions a venedors i estadística de vendes per representats.
Processos de regeneració de stocks, reindexació de fitxers, etc.

ADSCtb

Adsctb

ADSCTB - Comptabilitat, Iva i Cartera per a la petita empresa.

Aplicació de comptabilitat, gestió d'Iva i cartera d'Efectes orientada a la petita i mitjana empresa. Està desenvolupada en entorn Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7 amb base de dades compatible amb Microsoft Office i eines de programació de Microsoft.

Multiempresa, multiusuari i multiexercici.
Inclou els manteniments de comptes, grups i subgrups del pla comptable, llistats i consultes per pantalla i/o impressora-Entrada d’apunts lligada amb gestió d’iva, consulta d’extractes, conciliació bancària, llistats de diaris, balanços de sumes i saldos, situació i compte de pèrdues i guanys fiscals i operatius.
Tancament i apertura de l’exercici automàtics, llistats de llibres d’iva, relacions de 500.000 ptes en formats de carta i relació, processos de regeneració de saldos, posta a 0 d’empresa, etc.
Mòdul de control de cartera de cobraments i pagaments. Es donen les altes des de l’entrada d’apunts i/o IVA, permet emissió de talons i pagarés configurables per a tots els bancs, cartes d’acompanyament de documents, transferències, remeses bancàries i generació de disquets o fitxers de normes del Consell Superior Bancari. Llistats de risc de clients i bancs, etc.
Mòdul de control de pressupost de l’Empresa. Permet l’entrada d’un pressupost anual per comptes o grups de comptes i l’emissió de llistats comparatius de pressupost amb despeses/ingressos reals.
Mòdul de Comptabilitat analítica que permet la creació de departaments i projectes, la imputació de costos a aquests departaments desde la mateixa entrada d’assentaments, l’obtenció de diaris i balanços analítics.

Aplicacions Verticals

Adsvertic

Aplicacions Verticals.

Tenim desenvolupades tot un seguit d'aplicacions verticals adaptades per diferents sectors comercials i industrials. Estan desenvolupades sobre les nostres aplicacions standard per mantenir una coherència total amb la resta d'aplicacions i mantenir la seva base tecnològica. Funcionen en entorn Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7 amb Base de Dades compatible amb Microsoft Office  o Base de Dades SQL i entorns Client/Servidor, totes elles amb eines de programació de Microsoft.

 

Algunes d'aquestes aplicacions són:

TPV per ADSGEST
SALES DE DESFER
ESCORXADORS DE PORCÍ, D'OVÍ I DE BOVÍ
FABRICANTS D'EMBOTITS
CURACIÓ DE PERNILS I DISTRIBUCIÓ
TALLERS MECÀNICS
IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ
EMMAGATZEMATGE PER A TERCERS
GALERIES D'ART
FILATURES
GESTIÓ DE SUBPRODUCTES ANIMALS
TRANSPORT
PERRUQUERIES
CONTROLS DE PRESÈNCIA
ETC.


 

Altre Software

Adsaltsoft

Altre Software.

ADS és distribuïdor de diferents productes software dels més reconeguts del mercat, i podem oferir-vos el subministrament d'aquests productes així com la seva instal·lació, configuració i suport. Disposem de versions per entorns Windows i per Linux.


Alguns d'aquests productes són:

SISTEMES OPERATIUS D'ESCRIPTORI I PER A SERVIDORS (Windows i Linux)
SERVIDORS DE CORREU, BASE DE DADES, SEGURETAT, COL·LABORACIÓ (Windows i Linux)
OFIMÀTICA
ANTIVIRUS I SEGURETAT
DISSENY GRÀFIC I TÈCNIC
ETC.

Soft-marques