Quins són els avantatges del backup en el núvol?

Els beneficis que obtenim amb un sistema de backup en el núvol per a la nostra empresa són varis. Entre els principals avantatges trobem la escalabilitat, ja que aquests serveis ens permet anar contractant espai a mesura que ho anem necessitant. A més, és més fàcil mantenir la integritat de la còpia en aquests serveis externs, que al seu torn realitzen les seves pròpies còpies de seguretat.

Estan muntats sobre grans servidors amb grans sistemes d'emmagatzematge pensats perquè mai es pari per una fallada en un o diversos discos durs. Mantenir-ho en un centre de dades ens va a donar una redundància davant fallades que per a la nostra empresa seria molt car de mantenir en local. També tenim una còpia fora de l'empresa, que podem utilitzar com a últim recurs per a la prevenció de desastres, com pot ser un incendi, per exemple; i la podem recuperar des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora.

El backup en el núvol s'encarrega de realitzar una còpia que sol ser total, de les dades de forma periòdica, ja sigui setmanal, mensual o anual. Depèn una mica de la quantitat de dades que es vagin actualitzant en la nostra empresa.