FAQ's Backups

Preguntes de Backups.....

Quins són els avantatges del backup en el núvol?

Els beneficis que obtenim amb un sistema de backup en el núvol per a la nostra empresa són varis. Entre els principals avantatges trobem la escalabilitat, ja que aquests serveis ens permet anar contractant espai a mesura que ho anem necessitant. A més, és més fàcil mantenir la integritat de la còpia en aquests serveis externs, que al seu torn realitzen les seves pròpies còpies de seguretat.

Estan muntats sobre grans servidors amb grans sistemes d'emmagatzematge pensats perquè mai es pari per una fallada en un o diversos discos durs. Mantenir-ho en un centre de dades ens va a donar una redundància davant fallades que per a la nostra empresa seria molt car de mantenir en local. També tenim una còpia fora de l'empresa, que podem utilitzar com a últim recurs per a la prevenció de desastres, com pot ser un incendi, per exemple; i la podem recuperar des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora.

El backup en el núvol s'encarrega de realitzar una còpia que sol ser total, de les dades de forma periòdica, ja sigui setmanal, mensual o anual. Depèn una mica de la quantitat de dades que es vagin actualitzant en la nostra empresa.

Quan necessita la meva empresa un sistema de recuperació ràpida de dades?

Els serveis de backup són fonamentals per a qualsevol empresa que treballi amb sistemes informàtics i necessiti protegir al màxim la seva informació per assegurar la supervivència de la mateixa. Només el 24% de les empreses espanyoles compta amb procediment davant desastres i sistemes de backup online de recuperació ràpida de dades. La resta de l'empreses, un 76%, posa en perill dia després de dia el futur de l'organització. L’informació es pot perdre en qualsevol moment, per la qual cosa és fonamental que les dades estiguin sempre protegits i es puguin recuperar al més aviat possible.

Per què hem de fer backups?

El negoci de la ciber-delinqüència mou més de 76.000 milions d'euros a l'any arreu del món. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguritad, S.A. (INCIBE), els ciber-atacs generen més d'un bilió d’euros en pèrdues entre empreses i usuaris finals.

Un d'aquests atacs més famós és el denominat "Ransomware". El seu funcionament és molt senzill, el virus entra al nostre ordinador, xifra i bloqueja l'accés a tota la informació i demana un rescat per desbloquejar-la.

A Catalunya s’han identificat  ciber-segrestos que demanen com a rescat des de 300 a 3.000 euros, i pagar-lo no et dóna garantia que es pugui recuperar la informació xifrada pel virus.

La seva manera d'infecció és molt diversa, pot iniciar-se des d'un arxiu infectat en una web de descàrregues fins a un correu en aparença inofensiu. 

En molts d'aquests casos tenir una còpia de seguretat dins de la xarxa local no serveix de res, ja que el virus es replica i es difon per tota la LAN, infectant els altres ordinadors i còpies internes no xifrades.

El nostre coneixement d'aquestes tecnologies i mercats, units a la nostra passió per la seguretat i el bon servei, ens converteixen en un aliat ideal per afrontar junts qualsevol problema en matèria de ciber-seguretat de la informació.