Quins són les principals característiques del Cloud Computing?

Encara que és difícil conjuminar totes les característiques del Cloud Computing, en un context d'empresa podríem resumir-les en:

Ubiqüitat

Escalabilitat

Multi-dispositiu

Seguretat