Que és un escriptori virtual en Cloud Computing?

Un escriptori virtual permet l'accés a un sistema operatiu (per exemple, Windows) a través d'Internet. No utilitzem l'escriptori que ve instal·lat en el nostre ordinador, sinó que ens connectem de forma remota a un escriptori que s'executa en el núvol. Una vegada accedim a un escriptori virtual podem treballar de forma normal, tal  com si estiguéssim utilitzant el nostre equip d'oficina. Emprarem pràcticament les mateixes aplicacions i tindrem accés als nostres arxius.