DNS

Què es el DNS?  Els servidors de Internet tenen una adreça única cadascun d'ells. Aquesta adreça, anomenada IP, és impossible de recordar-la per a tots ells, en canvi és molt més fàcil recordar-ne un nom o marca associat. És el que en diem el nom de domini del servidor (exemple: adssl.com).  Per tant, per connectar-se a un servidor remot via Internet, només cal conèixer el seu nom de domini. El DNS (Servei de Noms de Domini), és un servei que s'encarrega de traduïr els noms de domini a adreces IP, que són les que s'utilitzen en última instància per connectar sistemes a Internet. En moltes ocasions, quan no podem accedir a pàgines Web, el problema pot venir donat per errors d'aquests servidors DNS o per no tenir-los ben configurats.