La Nostra Empresa

HISTÒRIA:

 • ADS és una empresa creada l’any 1.992 per un grup de professionals amb més de 10 anys d’experiència en el sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
 • L’empresa neix amb l’objectiu prioritari d’oferir el millor servei informàtic tant en ordinadors AS-400 de IBM com en ordinadors personals, amb programes a mida i desenvolupats per a cadascun dels nostres clients. La constant i ràpida evolució de la informàtica, ens va portar a dissenyar uns paquets base sobre els que posteriorment fer les adaptacions pels clients, a fi de reduir els costos de programació. 
 • Actualment aquests paquets, desenvolupats amb les últimes tecnologies de programació, ens permeten en la majoria dels casos, que únicament calgui desenvolupar a mida els processos de planta.
 • L’empresa ha mantingut sempre un índex de creixement moderat fins arribar a l’actualitat amb una plantilla de 13 persones; 11 d’elles de les diferents branques tècniques i les 2 restants dels departaments administratius i de compres. Gran part d’aquest personal té una antiguitat a l’empresa superior a 10 anys.
 • Al llarg de la història de l’empresa, s’ha anat acotant el nostre àmbit d’activitat fins a centrar-lo en la programació, venda de hardware, manteniment i consultoria. Per a altres serveis disposem de convenis de col·laboració amb altres empreses especialitzades en cada àmbit.

 

VISIÓ:

 • Estar entre les primeres empreses proveïdores de TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i serveis de consultoria de la província.

 

MISSIÓ:

 • Proveïr de productes i serveis tecnològics d’alta qualitat a totes les empreses i sectors industrials de la província en les àrees de Tecnologies de la Informació, Comunicacions, Seguretat, Xarxes, etc. mitjançant l'ús de les eines més avançades i amb personal perfectament qualificat en cada una de les branques i productes.

 

VALORS:

 • Satisfacció integral dels nostres clients; són la nostra prioritat.
 • Donem molta importància a la nostra gent i la seva qualitat de vida.
 • Proveïm de serveis i productes asl nostres clients a costos efectius.
 • Invertim en la constant capacitació de tots els integrants de l’empresa.
 • Invertim un mínim del 5% de la nostra facturació anual en R+D+I.
 • Busquem l'excel·lència a través del servei.

 

POLÍTICA DE QUALITAT:

 • Per obtenir la plena satisfacció del Client, la qualitat del nostre software, productes, i la qualitat dels nostres serveis han de ser la nostre prioritat.     
  Per això manifestem la nostre més sincera convicció respecte als principis de la Política de Qualitat d’ A.D.S.

  • Aconseguir la plena satisfacció del Client mitjançant l’estricte compliment dels requeriments contractats.
  • Assolir una major competitivitat a través de la millora dels processos.
  • Fomentar l’arrelament de tot el personal de la idea de la qualitat i millora continua.
  • Aconseguir la màxima motivació sobre la Qualitat en tots els seus col·laboradors.
  • Mantenir un adequat nivell d’innovació en la prestació dels seus serveis, en el marc d’un sistema permanent de millora continua, amb la anàlisi de les expectatives de les parts interessades i el context de l’empresa.
  • Complir la normativa legal aplicable a totes les activitats de l’empresa.
  • Comunicar aquesta política a tota l’organització per facilitar la seva comprensió i assegurar la seva aplicació.
 • Per tot això, esperem poder garantir un SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT adequat, assegurant la idoneïtat dels nostres productes i serveis per ocupar la primera línia de confiança dels nostres Clients.

 

OFICINES:

 • La nostra seu social està situada a Olot, en unes oficines de 200 m2 en un dels carrers mes cèntrics, i alhora accessibles, de la ciutat, el Passeig de Barcelona.
 • Aquí disposem del suficient espai per a la nostra plantilla: programadors, tècnics i administratius.

 

INFRAESTRUCTURA:

 • Disposem d’una infraestructura de servidors diferents per desenvolupament, per administració, per serveis de Internet, per virtualització i sistemes AS-400 de IBM. Aquests servidors estan protegits amb sistemes d’alimentació ininterrompuda davant de possibles talls de corrent.
 • Disposem de línies d’accés a Internet de gran amplada de banda i redundants, de diferents companyies, per donar servei remot als nostres clients. Aquestes línies estan totalment protegides per sistemes tallafocs per evitar les intrusions.
 • Disposem, en la nostra xarxa interna, de 15 estacions de treball pel nostre personal a més de 6 ordinadors portàtils pels desplaçaments.
 • Tots els nostres sistemes disposen de les més actuals eines en protecció antivirus i anti-spyware i polítiques perfectament definides per l’actualització diària de totes aquestes eines.
 • Tenim protocols interns per còpies de seguretat (realitzades per triplicat i externes), per protecció de dades en compliment de la LPD, correctament enregistrades en l’Agencia de Protecció de Dades Espanyola, en accés als nostres arxius físics, en prevenció de Riscos laborals, en control de visites i accessos a les nostres estàncies, en l’accés a les instal·lacions dels clients, etc. tots ells perfectament coneguts i aplicats per tots els integrants de l’empresa.

 

RECURSOS HUMANS:

 • El nostre personal tècnic té formació de grau mitjà i alt en diferents branques: Llicenciats en informàtica, telecomunicacions, tècnics en disseny i desenvolupament de Software, analistes informàtics, tècnics de sistemes, etc. a fi de poder oferir serveis tant en hardware com en software i telecomunicacions.

 

ON TROBAR-NOS: